Jaskinia Jasna w Strzegowej

  Jaskinia położona w pobliżu miejscowości Strzegowa w gminie Wolbrom. Składa się z dwóch osobnych jaskiń połączonych ze sobą małym wąwozem. Całkowita długość jej korytarzy wynosi 85 m. Większość jaskini jest obszerna i jasna. Główna komora posiada ciekawe otwory w stropie. W zachodniej części jaskini znajdują się silnie zerodowane korytarzyki, podzielone krawędziami, które stromo pną się ku górze. Druga część jaskini, zwana Lisimi Jamami składa się z niewielkiego tuneliku z ciasnymi odgałęzieniami. W jaskini odkryto ślady bytności ludności górnopaleolitycznej kultury oryniackiej.
Źródło: www.sktj.pl