Jaskinia Jasna

  Jaskinia znajdująca się w Dolinie Wodącej niedaleko Smolenia. Otwór wejściowy położony jest powyżej Skał Zegarowych, tuż poniżej wierzchołka skalnych ostańców. Długość jaskini to zaledwie 42 m. Charakteryzuje ją szeroki, otwarty jasny tunel, rozdzielony wewnątrz grubym skalnym filarem. W paleolicie między 40 a 10 tysięcy lat temu jaskinia była zamieszkiwana przez ludność kultury oryniackiej. Obecnie okolica groty służy jako miejsce do uprawiania wspinaczki skałkowej i turystyki pieszej.