Góra Tuł i rezerwat Zadni Gaj
 Tuł to najniższy szczyt górski zaliczany do Korony Beskidu Śląskiego. Na jego zboczach odkryto ponad 900 gatunków roślin, w tym wiele rzadkich i chronionych. Fakt ten przyczynił się do utworzenia na jego obszarze Użytku Ekologicznego Góra Tuł. U podnóża Góry Tuł w Cisownicy znajduje się rezerwat przyrody Zadni Gaj oraz budynek dawnego schroniska PTTK Pod Tułem, który obecnie adaptowano na restaurację. Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu Polana Budzin w Lesznej Górnej, skąd wyruszamy zielonym szlakiem. Po mniej więcej 0,45 h docieramy do rezerwatu Zadni Gaj. W tym momencie możemy odwiedzić byłe schronisko Pod Tułem i się posilić. Wracamy tą samą drogą, którą przyszliśmy wypatrując nieoznakowanej ścieżki na Górę Tuł. Jej wierzchołek zdobywamy po krótkim choć stromym podejściu. Zajmuje nam to 0,5 h licząc od schroniska. Na parking Polania Budzin wracamy zielonym szlakiem. Długość trasy wynosi 7 km, a czas przejścia to 2,5 h. Ślad: https://pl.mapy.cz/s/luduroceno

 Trasa: Parking Polana Budzin (0:00) - Dawne schronisko Pod Tułem (0:45) - Rezerwat Zadni Gaj (1:00) -   Użytek ekologiczny Góra Tuł (1:30) -   Polana Budzin (2:00 + 0:30 postoje)

Kamieniołom w Lesznej Górnej

Góra Tuł 621 m n.p.m.

Polana Budzin