Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
 Trasa: Zalew Chechelski - Puszcza Dulowska - Tenczyn - Brama Zwierzyniecka - Krzeszowice - Olkusz - Rabsztyn - Jaroszowiec - Bydlin - Smoleń - Ogrodzieniec - Góra Zborów - Zdów - Morsko - Bobolice - Mirów. Całkowita długość trasy wynosi 120 km. Czas przejazdu to 10 h. Ślad: https://pl.mapy.cz/s/gabucaheru

Zamek Tenczyn

Brama Zwierzyniecka

Rabsztyn

Zamek w Rabsztynie

Podlesice

Zamek w Bobolicach