Dolina Podskalańska i Dolina Kluczwody
 Trasa: Modlnica - Tomaszowice - Dolina Podskalańska - Dolina Kluczwody - Biały Kościół - Prądnik Korzkiewski - Dolina Prądnika - Giebułtów - Modlnica. Długość pętli to 20 km. Czas przejazdu to 2 h. Ślad: https://pl.mapy.cz/s/hagatomeko