Ogrodzieniec z Pilicy
 Trasa: Zalew w Pilicy - Kocikowa - Zamek Ogrodzieniec - Gród Góra Birów - Suchy Połeć - Kocikowa - Pałac w Pilicy - Zalew w Pilicy. Całkowita długość pętli wynosi 25 km. Czas przejazdu to 2,5 h. Ślad: https://pl.mapy.cz/s/kezacazera

Zamek Ogrodzieniec