Dzierżno Duże z Gliwic
 Trasa: Gliwice rynek - Ostropa - Kozłów - Rzeczyce - Jezioro Dzierżno Duże - Stare Łabędy - Marina Gliwice - Gliwice. Całkowita długość pętli wynosi 33 km. Czas spokojnego przejazdu to 2,5 h. Ślad: https://pl.mapy.cz/s/fudolorala

Ostropa