Masyw Ślęży
 Masyw Ślęży to najbardziej wysunięty na północ fragment Przedgórza Sudeckiego. Jego wzniesienia kumulują średnio o 150 mm opadów rocznie więcej co sprzyja rozwojowi chmur i mgieł. Stąd wywodzi się staropolska nazwa góry Ślęg co oznacza mokry, wilgotny. Najwyższym szczytem masywu jest Ślęża licząca 718 m n.p.m. Dominuje ona nad otaczającymi równinami o ponad 500 m, co sprawia że panorama z jej wierzchołka jest niezwykle malownicza. Ślęża to święta góra praktykujących kult solarny pogańskich Słowian. Na jej zboczu zachowały się liczne kamienne rzeźby z okresu celtyckiego. Zdobywając Ślężę możemy liczyć na pieczątkę do odznak: Korona Gór Polski i Korona Sudetów. Najlepszymi miejscami bazowymi w Masywie Ślęży są Sobótka i okolice Świdnicy. Najciekawsze miejsca do odwiedzenia to: Ślęża, Wieżyca, Radunia i wieża Bismarcka na Polnej Górze.

 Propozycje górskich wycieczek
                            Spis treści
1. Ślęża i Wieżyca z Sobótki
2. Radunia z Przełęczy Tąpadła

 Szczyty Korony Masywu Ślęży  m n.p.m.
 Ślęża  718
 Radunia  573
 Szczytna  466
 Wieżyca  415
 Gozdnica  316

Galeria zdjęć
Wiosna w masywie Ślęży