Biała Przemsza ze Sławkowa
 Biała Przemsza to rzeka o bystrym nurcie, płynąca przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Na trasie spływu mijamy malownicze meandry, rozlewiska i dzikie leśne ostoje. Do ciekawych miejsc należy przełom rzeki nazywany Szwajcarią Zagłębiowską i mokradła poniżej Sławkowa. Spływ rozpoczynamy przy młynie w Okradzionowie, a kończymy za mostem w Sławkowie Miedawa. Długość spływu to 10 km, a czas trwania to 4 h. Aktualnie ze względu na niski stan wody trasa spływu jest nieco zmieniona.