Jaskinia z Kominem

  Niewielka, ciasna jaskinia położona w północnej części masywu Straszykowej Góry niedaleko Ryczowa. Całkowita długość jej korytarzy wynosi zaledwie 43 m. Od otworu wejściowego stromo w dół prowadzi ciasny korytarz, który w późniejszych partiach rozgałęzia się na dwie odnogi. Główny ciąg jaskini doprowadza do pionowego komina o wysokości 10 m, od którego jaskinia wzięła swoja nazwę. W tym miejscu znajduje się niewielka ilość nacieków kaskadowych z żebrami i kolumnami. Dno jaskini pokrywa piaszczysto-gliniaste namulisko z niewielką ilością gruzu skalnego.
Źródło: www.it-jura.pl.