Jaskinia w Trzech Kopcach

  Jaskinia osuwiskowa położona w masywie Trzech Kopców około 1000 m npm. Jest ona trzecią pod względem długości w polskich Karpatach fliszowych. Całkowita długość jej korytarzy wynosi 1254 m, a głębokość 32,6 m. Otwór wejściowy do jaskini to studnia głęboka na 4,3 m. Zwiedzanie głównego ciągu jest dość łatwe, choć miejscami ciasno. Największą trudność stanowi orientacja w jaskini, a osoby nie obeznane mogą pobłądzić.
Źródła: www.sktj.pl, Wikipedia.