Jaskinia Rudnicka

  Mała jaskinia położona pod zachodnim zboczem wzgórza Rudnica w Kluczach. Całkowita długość jej korytarzy wynosi 27 metrów. Do jej wnętrza prowadzi ciasny i często przysypany korytarz, który stopniowo przechodzi w obszerną komorę z wielkim głazem pośrodku. Z sali tej odchodzą dwie krótkie odnogi, które podobnie jak odcinek wejściowy niosą ślady górniczej działalonści. Jaskinia leży blisko powierzchni ziemi, stąd w stropie widoczne są liczne korzenie drzew. Z uwagi na silnie spękane jaskini grozi zawalenie.
Źródło: www.gmina-klucze.pl