Jaskinia na Biśniku

  Jaskinia położona w okolicach Smolenia, posiadająca cztery otwory wejściowe. Całkowita długość jej korytarzy to 96 m. Główne wejście prowadzi do obszernej jasnej komory, z której odchodzą krótkie odgałęzienia. Dalej przejście do właściwej jaskini wymaga wspinaczki przez 3,5 m próg. Łatwiej wczołgać się tam południowym otworem. Dno w jaskini jest bardzo błotniste. W końcowej części znajduje się stała kałuża. Druga cześć jaskini tworzy myty tunelik rozpoczynający się w obszernym oknie przebijającym skałę na wylot. Obecnie jaskinia Na Biśniku jest zamknięta, ze względu na prace archeologiczne. Znaleziska wydobyte z namuliska jaskini datuje się na 500 tysięcy lat przed naszą erą i przyjmuje się, że są to najstarsze ślady bytności człowieka na ziemiach polskich.
Źródła: www.sktj.pl, Wikipedia.