Bojowniki Strona o Betta Splendens
 Witam na stronie poświęconej Bojownikom wspaniałym (Betta splendens). Znajdziecie na niej kilka praktycznych informacji dotyczących hodowli oraz zdjęcia i filmiki z mojego akwarium. Bojownik wspaniały (Betta splendens) zwany również bojownikiem syjamskim występuje w naturze w południowo-wschodniej Azji. Gatunek ten od dawna jest udomowiony w Tajlandii a samce używane są do walk połączonych z totalizatorem. W akwariach hoduje się wyselekcjonowane formy, których samce mają silnie wydłużone płetwy i osiągają większe rozmiary (do 6 cm) niż forma dzika. Bojowniki charakteryzuje dymorfizm płciowy. Samice maja krótsze płetwy, są drobniejsze i mniej ubarwione. Gatunek ten jest nieagresywny w stosunku do innych ryb, jednak w akwarium można hodować tylko jednego samca, gdyż walczą one miedzy sobą. Na jednego samca powinny przypadać przynajmniej trzy samice, jednak zdążają się przypadki gdy samiec akceptuje tylko jedna samice w swoim rewirze. Bojowniki należą do rodziny Beloncjowatych, które zamieszkują słabo natlenione i silnie zarośnięte wody stojące. Życie w takich warunkach umożliwia im specyficzny narząd oddechowy zwany labiryntem, który pozwala oddychać powietrzem atmosferycznym. Stąd w akwariach nie jest konieczne natlenianie wody pompką czy filtrem, natomiast wskazane jest częste wymienianie wody na świeżą.


 Akwarium dla bojownika powinno być małe lub średnie (np. 20 l) i niezbyt głębokie, ryby te nie lubią wysokiego ciśnienia wody (do 25 cm). Wskazana jest duża ilość roślin, szczególnie pływających, a w przypadku większej liczby ryb dużo korzeni i kryjówek gdzie samice mogą się schronić. Konieczne jest zakrycie akwarium pokrywom, gdyż bojowniki oddychają powietrzem atmosferycznym, którego temperatura musi być zbliżona do temperatury zbiornika. Woda w akwarium powinna być miękka do twardej (pH 6-7) o temperaturze nie mniejszej niż 25 °C (optymalnie 26-32 °C) i regularnie odświeżana. Jako pokarm dla bojowników doskonale nadają się rureczniki, wazonkowce, rozwielitki, oczliki, wodzieńce, ochotki i pokarmy suche. Wskazany jej pokarm żywy, który pozytywnie wpływa na ubarwienie i kondycje samców.


 Rozmnażanie bojowników nie jest zbyt trudne. Bodźcem stymulującym tarło jest dodatek świeżej wody, przy równoczesnym podwyższeniu temperatury. Para tarlaków powinna być od tygodnia intensywnie dokarmiana i odseparowana w dobrze zarośniętym akwarium tarliskowym (20 l). Samiec buduje na powierzchni wody gniazdo z pęcherzyków powietrza, wbudowując w nie materiał roślinny. Pod nim odbywa się tarło, po którym samiec umieszcza w gnieździe ikrę. Następnie należy odłowić samice a po wylęgu młodych odławiamy też samca. Narybek dokarmiamy drobnym pyłem z pierwotniaków lub wrotek. Woda w akwarium musi być filtrowana, napowietrzana i często wymieniana. Szczególnie piękne okazy samców można wyhodować w pojedynczych małych akwariach (2 l) lub w poprzedzielanych szybami długich zbiornikach, tak aby ryby miały ze sobą kontakt wzrokowy. Podniecone widokiem innych osobników demonstrują wtedy w pełni piękno swych barw i kształtów. Źródłem opracowania była książka Stefana Kornobisa "Słodkowodne ryby akwariowe" wydana w Poznaniu w 1990 roku.

Galeria zdjęć z mojego akwarium

Linki: Strona przedstawiająca rodzaje Bojowników


© Copyright 2010-2012
  Powered by: Bartłomiej Barysz