Gliwcke Canal
 The Gliwice Canal (Polish: Kanał Gliwicki, German: Gleiwitzer Kanal) is a canal connecting the Oder (Odra) River to the city of Gliwice in Silesian Voivodeship (Upper Silesian Industrial Region), Poland. Also known as the Upper Silesia Canal (Kanał Górnośląski, Oberschlesischer Kanal), it was built from 1935 to 1939 and replaced the Kłodnicki Canal.  (From Wikipedia)
My album: Kanał Gliwicki - Siedemdziesiąt lat w siedemdziesięciu odsłonach.
Price: 120 zł

Rzeka Kłodnica

Jaz na rzece Kłodnicy i mały jaz kanału uzupełniajacego

Jaz kanału uzupełniajacego basen portowy Gliwice

Kanał uzupełniajacy basen portowy

Potok Łabędzki zasilajacy basen portowy

Basen portowy Gliwice

Żuraw portowy

Śluza nr 1 Łabędy

Resztki przystani Gliwice Łabędy

Wlot rzeki Kłodnicy zasilający kanał w Łabędach

Obrotnica dla barek

Rzeka Drama

Jaz na wlocie rzeki Dramy do zbiornika Dzierżno Małe

Zbiornik Dzierżno Małe

Jaz spustowy na zbiorniku Dzierżno Małe

Kanał wyrównawczy przy zbiorniku Dzierżno Małe

Kanał w okolicach Dzierżna Dużego

Jaz wyrównawczy przy zbiorniku Dzierżno Duże

Jaz na wlocie Kłodnicy do zbiornika Dzierżno Duże

Zbiornik Dzierżno Duże

Jaz na zbiorniku Dzierżno Duże

Śluza nr 2 Dzierżno

Kanał Gliwicki w okolicach Rudzińca

Śluza nr 3 Rudziniec

Kanał Gliwicki w okolicach Sławięcic

Jaz przy śluzie Sławięcice

Śluza nr 4 Sławięcice

Syfon rzeki Kłodnica

Śluza nr 5 Nowa Wieś

Pozostałości Kanału Kłodnickiego w Kędzierzynie-Koźlu

Śluza nr 6 Kłodnica

Basen portowy w Kędzierzynie-Koźlu

Barki węglowe

Boat adventure

Photo gallery

Back