Kanał Gliwicki
 Witam na stronie poświęconej Kanałowi Gliwickiemu. Prezentuje na niej zdjęcia z mojej fotopodróży od portu w Gliwicach, gdzie kanał rozpoczyna swój bieg, do portu w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie łączy się z rzeką Odrą. Parę słów tytułem wstępu. Kanał Gliwicki (niem. Gleiwitzer Kanal, Oberschlesischer Kanal) to droga wodna łącząca rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Kanał Gliwicki wybudowany został w latach 1935 - 1941 w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Długość kanału wynosi 40,60 km, a maksymalna głębokość 3,50 m. Różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Pokonanie tych różnic poziomu wody przez jednostki pływające reguluje sześć śluz wodnych: Łabędy, Dzierżno, Rudziniec, Sławięcice, Nowa Wieś oraz Kłodnica. Głównym źródłem zasilania kanału w wodę jest rzeka Kłodnica oraz zbiorniki wodne Dzierżno Duże i Dzierżno Małe, położone w jego górnej części. Sezon żeglugowy na Kanale Gliwickim trwa przeciętnie 270 dni od 15 marca do 15 grudnia.
 W swoim fotoreportażu postanowiłem zastosować stylistykę starych zdjęć, nawiązując do czasów powstania i świetności Kanału Gliwickiego. Pragnę serdecznie podziękować Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za wyrażenie zgody na wykonywanie i publikację zdjęć.
Kanał Gliwicki - Siedemdziesiąt lat w siedemdziesięciu odsłonach
Cena: 120zł - Nakład wyczerpany

Rzeka Kłodnica

Jaz na rzece Kłodnicy i mały jaz kanału uzupełniajacego

Jaz kanału uzupełniajacego basen portowy Gliwice

Kanał uzupełniajacy basen portowy

Potok Łabędzki zasilajacy basen portowy

Basen portowy Gliwice

Żuraw portowy

Śluza nr 1 Łabędy

Resztki przystani Gliwice Łabędy

Wlot rzeki Kłodnicy zasilający kanał w Łabędach

Obrotnica dla barek

Rzeka Drama

Jaz na wlocie rzeki Dramy do zbiornika Dzierżno Małe

Zbiornik Dzierżno Małe

Jaz spustowy na zbiorniku Dzierżno Małe

Kanał wyrównawczy przy zbiorniku Dzierżno Małe

Kanał w okolicach Dzierżna Dużego

Jaz wyrównawczy przy zbiorniku Dzierżno Duże

Jaz na wlocie Kłodnicy do zbiornika Dzierżno Duże

Zbiornik Dzierżno Duże

Jaz na zbiorniku Dzierżno Duże

Śluza nr 2 Dzierżno

Kanał Gliwicki w okolicach Rudzińca

Śluza nr 3 Rudziniec

Kanał Gliwicki w okolicach Sławięcic

Jaz przy śluzie Sławięcice

Śluza nr 4 Sławięcice

Syfon rzeki Kłodnica

Śluza nr 5 Nowa Wieś

Pozostałości Kanału Kłodnickiego w Kędzierzynie-Koźlu

Śluza nr 6 Kłodnica

Basen portowy w Kędzierzynie-Koźlu

Barki węglowe
Źródła: www.kanalgliwicki.net, Wikipedia oraz RZGW Gliwice.

Film i zdjęcia z rejsu motorówką

Galeria zdjęć

Powrót