Jaskinia w Zielonej Górze

  Jaskinia położona w okolicach miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn. Całkowita długość jej korytarzy wynosi 150 m, a różnica poziomów 9 m. W jaskini znajduje się unikatowy w Polsce i wyjątkowo piękny las kolumn naciekowych. Otwór wejściowy jest niski i szeroki. Po kilku metrach korytarz doprowadza do obszernej sali, w której wnętrzu znajduje się duża ilość masywnych kolumn naciekowych o wysokości do 1,5 m. Miejscami jest ich tak dużo, że utrudniają przejście do dalszych partii. Dalej sala przechodzi w drugą komorę położoną na nieco niższym poziomie.
Źródło: www.sktj.pl


Powrót