Jaskinia Jasna

  Jaskinia znajdująca się w Dolinie Wodącej niedaleko Smolenia. Otwór wejściowy położony jest powyżej Skał Zegarowych, tuż poniżej wierzchołka skalnych ostańców. Długość jaskini to 42 m. Charakteryzuje ją szeroki jasny tunel, rozdzielony wewnątrz grubym skalnym filarem. W paleolicie około 40-10 tysięcy lat temu jaskinia była zamieszkiwana przez ludność kultury oryniackiej, a obecnie służy jako miejsce do uprawiania wspinaczki skałkowej.


Powrót