Cygańskie życie
 Janek urodził się i wychował w drewnianym wozie. Obecnie jednym z ostatnich wozów strzelnic przemieszcza się od odpustu do odpustu.

Powrót