Cygańskie życie
 Pan Janek urodził się i całe życie spędził w drewnianym wozie. Świat karuzel, obwoźnych lunaparków i strzelnic nie jest mu obcy. Obecnie jednym z ostatnich drewnianych wozów przemieszcza się od odpustu do odpustu.

Powrót